บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.

程度是可以預期且輕微的反應,尚未有需要更改治療方案的例子,服用威而鋼,因為威而鋼容易使血管擴張,增加陰莖的血供,所以過程就會產生一些反擴血管的副作用。

                    
                    

                    
                    

                    
                    

                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.