บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.

程度是可以預期且輕微的反應,尚未有需要更改治療方案的例子,服用威而鋼,因為威而鋼容易使血管擴張,增加陰莖的血供,所以過程就會產生一些反擴血管的副作用。

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
TEL : 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850
E-Mail : saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
Website : www.sme.go.th

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400 กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. 10400
TEL : 02-265-8050, 02-271-7999
E-Mail :pdmomail@pdmo.go.th , saraban@pdmo.go.th
Website : https://www.pdmo.go.th

สภาวิศวกร
1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
TEL : 1303
E-Mail : coe@saraban.mail.go.th
Website : https://coe.or.th

สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
3 Floor, E I T Building, 487 Soi Ramkhamhaeng 39 Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand
TEL : (662) 935-6440
E-Mail : ceat@ceat.or.th
Website : http://www.ceat.or.th


บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.