บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.

                    

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียด เพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนสายพระสมุทรเจดีย์ – ป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ                    
                    

                    

โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำน้ำทิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์                    
                    

                    

โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำในคลองสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ                    
                    

                    

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง


                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.