บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.

                    
                    

ภาพบรรยากาศ "การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ"

ภาพบรรยากาศ "การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ" ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร…

ภาพบรรยากาศ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)

ภาพบรรยากาศ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ณ ห้องทองอินทราเเกรนด์บอลรูม โรงเเรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กรมท่าอากาศยาน และ บริษัท ดีไว พลัส จำกัด วันที่ 21 มิถุนายน 2564 …

DEWI PLUS ร่วมกับ AHM HOMEMADE แบ่งปันอาหารกลางวันให้กับโรงพยาบาล และมูลนิธิ

DEWI PLUS ร่วมกับ AHM HOMEMADE แบ่งปันอาหารกลางวัน จำนวน 610 กล่อง ให้กับ 3 โรงพยาบาล และ 1 มูลนิธิ ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง 150 กล่อง 2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 150 กล่อง 3. สถาบันประสาท 150 กล่อง 4. มูลนิธิบ้านพระพร 160 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ✌️✌️ …

                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส บริจาคโลหิตเพื่อสำรองในช่วงสงกรานต์ แ

บริษัท ดีไว พลัส บริจาคโลหิตเพื่อสำรองในช่วงสงกรานต์ และได้มอบของว่างแทนคำขอบคุณ 🙏🙏ให้ผู้บริจาคโลหิต วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ พันธ์ขะวงศ์ และนางสุนันทา พันธ์ขะวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไว พลัส จำกัด และพนักงาน จำนวน 30 คน …

DEWI PLUS ร่วมกับ AHM HOMEMADE แบ่งปันอาหารกลางวัน จำนวน 610 กล่อง

DEWI PLUS ร่วมกับ AHM HOMEMADE แบ่งปันอาหารกลางวัน จำนวน 610 กล่อง ให้กับ 3 โรงพยาบาล และ 1 มูลนิธิ ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง 150 กล่อง 2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 150 กล่อง…

                    
                    

                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.