บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.

                    

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำ ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง (ฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ                    
                    

                    

โครงการออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย                    
                    

                    

จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงถนนจามเทวี ตั้งแต่บริเวณวัดศรีบุญโยง จนสุดเขตเทศบาลนครลำปาง

                    
                    

                    

จ้างออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่าเทียบเรือฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์และอาคารประกอบ ตำบลคลองปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ                    
                    

                    

โครงการจ้างออกแบบสะพานข้ามคลองกระมัง บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                    
                    

                    

ออกแบบก่อสร้างพร้อมประมาณการโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การริหารส่วนตำบลกันตังใต้และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง                    
                    

                    

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่                    
                    

                    

โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยมตอนล่าง จังหวัดพิจิตร-พิษณุโลก 4 โครงการ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก, โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร, โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร, โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

                    
                    

                    

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู


                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.