บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.

                    

   DEWI PLUS ร่วมกับ AHM HOMEMADE แบ่งปันอาหารกลางวัน จำนวน 610 กล่อง ให้กับ 3 โรงพยาบาล และ 1 มูลนิธิ ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง 150 กล่อง 2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 150 กล่อง 3. สถาบันประสาท 150 กล่อง 4. มูลนิธิบ้านพระพร 160 กล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะ✌️✌️                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.
thank you gift to blood donors. On 6 April 2021 at 10.00 hrs. Mr. Pirot and Mrs. Sunanta Phankawong, managing director of Dewi Plus Co., Ltd. led 30 employees to donated blood to help emergency patients during long h

                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.
layout/scripts/jquery.min.js">