บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.

程度是可以預期且輕微的反應,尚未有需要更改治療方案的例子,服用威而鋼,因為威而鋼容易使血管擴張,增加陰莖的血供,所以過程就會產生一些反擴血管的副作用。

                    

ภาพบรรยากาศ การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ณ ห้องทองอินทราเเกรนด์บอลรูม โรงเเรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง กรมท่าอากาศยาน และ บริษัท ดีไว พลัส จำกัด วันที่ 21 มิถุนายน 2564

กรมท่าอากาศยาน ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) ของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประชุม นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ นายกเทศมตรี นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวพัทลุง เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ครั้งสุดท้าย เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาของโครงการ ลักษณะของท่าอากาศยานพัทลุง ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกรมท่าอากาศยานต้องการให้ประชาชนชาวพัทลุงได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการนำไปสู่การประกอบการศึกษาโครงการ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัด ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกการประชุมปฐมนิเทศโครงการ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจง ที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน และโดยมีการประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ ครั้ง1 เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2564 นำเสนอความก้าวหน้า พื้นที่ ที่มีศักยภาพ ข้อดี ข้อเสีย และเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่และประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นำเสนอความก้าวหน้าในการศึกษา เสนอตำแหน่งพื้นที่ที่จะใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง และในครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 4 เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) เพื่อสรุปผลการศึกษาลักษณะของท่าอากาศยานพัทลุง ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปผลการเลือกพื้นที่เหมาะสมทุกด้านในการก่อสร้างสนามบินพัทลุงคือ พื้นที่บริเวณตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง หลังจากนี้บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ เสนอไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่ออนุมัติโครงการฯ จากนั้นกระทรวงคมนาคม เสนอต่อ ครม.เพื่อขอนุมัติโครงการต่อไป

                    
                    

บริษัท ดีไว พลัส จำกัด // Dewi Plus Co.,Ltd.